Ratas hanke

Ratas hankkeen omat internet sivut: http://www.orivedenperusopetus.net/ratas/

Sirkus Supiainen on toiminut mukana Ratashankkeessa.

Ratas on joustava ja koululta toiselle helposti siirtyvä taito- ja taideaineiden oppimisympäristö, joka takaa taiteen sekä käden- ja teknologiataitojen korkeatasoisen opetuksen kaukana suurten kaupunkien taide- ja tiedekeskuksista asuville lapsille.

Rattaan piiriin kuuluvat kaikki Oriveden alakoulujen oppilaat. Hankkeen aikana asiantuntijat ja opetusvälineet tuodaan oppilaitten luo ja heidän kanssaan toteutetaan useita n. 10 oppitunnin (viiden viikon) mittaisia oppimisprojekteja, joissa oppilaat tutustuvat johonkin taiteen tai kädentaidon alueeseen. Oppimisprojektin aikana he suunnittelevat ja valmistavat taideteoksen, käyttöesineen tai laitteen sekä arvioivat sitä ja sen valmistukseen liittyviä vaiheita.

Rattaan rungon muodostavat paikalliset koulut, opettajat, ammattitaiteilijat ja kädentaitajat sekä yhteisöt.

Ratas käynnistetään ja toteutetaan opetushallitukselta saadun hankeavustuksen turvin vuosina 2008-2010.

Rattaan tavoitteena on vahvistaa oppilaissa muönteistä oppimisasennetta ja tarjota heille onnistumisen kokemuksia ja luomisen iloa sekä kannustaa oppilaita innovatiivisuuteen ja mielikuvituksen lentoon.