Kerhotoiminta

Kerhotoiminta

Vuosina 2009 -2011 yhdistys antoi kohdistettua sirkuskoulutusta eri tahoille mm. sosiaa-
lisen sirkuksen hankkeen puitteissa. Vuosina 2012 -2013 Sirkus Supiainen jatkoi

sosiaalisen sirkuksen parissa yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton

Oriveden osaston kanssa

Supiaisen sirkuskerho kokoontuu viikottain Eräjärvellä Supiaisen harjoitustilaan tiistaisin

ja torstaisin Oppilaita on tällä hetkellä 17 kahdessa ryhmässä ja perusopetuksesta huolehtii

Sirpa Uimonen. Opetuskerta kestää 2h ja molemmat ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa

viikossa. Vuodessa opetustunteja annetaan 132 oppituntia.

Sirkus Supiaisen aikuisten liikeimprovisaatioryhmä kokoontuu joka toinen sunnuntai

Supiaisen harjoitustilaan Eräjärvelle, opettajana Sirpa Uimonen.