tietoa yhdistyksestä

Sirkus Supiainen

YHTEYSTIEDOT
Sirkus Supiainen
y-1008529-8
Pilkontie 7
80130 Joensuu
supiainen@supiainen.com

Rauli Katajavuori (toiminnanjohtaja: 0451209383)

 

Sirkus Supiainen on perustettu 1986, nimi Sirkus Supiainen otettiin käyttöön 1997. Sirkus Supiainen toimii laaja-alaisesti esittävän taiteen kentällä. Yhdistyksen kotipaikka on vuonna 2015 on Joensuu.

Sirkus Supiainen ry on yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan kehittämään sirkusta taidemuotona. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa sirkuksen asemaa suomalaisessa taidekentässä  valmistamiensa esityksien, järjestämiensä tapahtumien, ylläpitämänsä sirkuskerhotoiminnan sekä residenssitoiminnan kautta. Yhdistys pyrkii toimimaan monialaisessa yhteistyössä eri taidemuotojen kanssa. Sirkus Supiaisen työlle on ominaista pitkät työskentelyjaksot ennen varsinaisia esitysharjoituksia. Ryhmä haluaa käyttää aikaa esituotantoon rauhassa ilman painetta esityksen ensi-illasta. Näin tulevan esityksen elementtejä pääsee kokeilemaan ja tutkimaan rauhassa, tämä pätee esityksen kaikilla osa-alueilla. Työn päämääränä on tehdä sirkuksesta oma itsenäinen taidemuotonsa.

Sirkus Supiaisen toiminta kattaa hyvin erilaisia asioita, esityksiä, festivaaleja, leirejä, työpajojen järjestämistä sirkuskouluille ja sirkustaiteilijoille, yleisötyö ja -kasvatusprojekteja sekä kerhoja. Yhdistys on ylläpitänyt lasten ja nuorten sirkuskerhoa olemassaolonsa alusta alkaen sekä järjestänyt vuosittaisia kesäleirejä.

Sirkus Supiainen ry:n ylläpitämän Supiaisen Sirkuskerhon tavoitteena on tuoda sirkusharrastus mahdolliseksi etenkin maaseudun lapsille ja nuorille järjestämällä kerhotoimintaa, leirejä ja muita esittävään taiteeseen liittyviä tapahtumia ja kursseja. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden sirkuskerhojen ja -yhdistysten kanssa, on osallisena Oriveden kaupungin lasten- ja nuorten harrastustoiminnan kehittämisessä ja yhteisen verkoston luomisessa. Supiaisen Sirkuskerhon toiminnanjohtajana toimii Sirpa Uimonen.

 

Sirkus Supiainen ry on Suomen NuorisoSirkusliitto ry:n ja Sirkuksen Tiedotuskeskus ry:n jäsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *