Sirkuskoulu

Sirkus Supiainen ry:n koulutustoiminnan pääpaino on päämäärätietoisessa nuorisotyössä ja sirkusharrastuksen mahdollistamisesta lapsille ja nuorille. Pyrimme tähän järjestämällä monipuolista kerhotoimintaa, leirejä ja muita esittävään taiteeseen liittyviä tapahtumia ja kursseja.

Sirkuskoulu
Lisätietoa oppilaaksi hakeutumisesta tulee pian ja sähköpostitse osoitteesta supiainen@supiainen.com

Sirkus Supiaisen sirkuskoulu on yli 30-vuotisen historiansa aikana tehnyt sirkustaidetta tunnetuksi suomessa ja myös ulkomailla. Toimintamme ydin on erityisesti lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistämisessä, ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Opetuksen tavoitteet perustuvat taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/98) perusteella valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin, joita sovelletaan paikallistasolla.

Sirkustaiteen perusopetuksessa yhdistyvät oivasti liikunta- ja taidekasvatus, sosiaalinen ja henkinen kehitys sekä taiteidenvälisyys.

Sirkus Supiainen tarjoaa sirkusta myös aikuisille aikuisten kuntosirkus ja taitosirkus-tunneilla.