Itä-Suomen Alueellinen Sirkuskoulu

Itä-Suomen Alueellinen Sirkuskoulu

Alueellinen sirkuskoulu – hanke on Sirkus Supiainen ry:n hallinnoima itäsuomalaisten sirkuskoulujen/kerhojen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää sirkustaiteen harrastusta luomalla alueellisen sirkuskoulun malli, jossa laadukasta opetusta voidaan tarjota laajasti ja kustannustehokkaasti koko itäsuomen alueella.

Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu tulee olemaan toiminnaltaan laajin sirkustaiteen ja sirkusharrastuksen puolestapuhuja itäisessä suomessa. Itä-Suomen alueellisen sirkuskoulun tarkoituksena on edistää sirkustaiteen ja harrastamisen arvostusta ja mahdollistaa tulevaisuuden menestystarinoiden syntyminen. Menestystarinat edellyttävät laajaa ja innostunutta harrastajakenttää, josta osaajat nousevat sirkusalan menestyjiksi. Yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän ja laajemmalla rintamalla. Tämä Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu on itsessään osoitus yhteistyöhön uskomisesta ja sen hyödyistä, samalla itä-suomen alueellinen sirkuskoulu haluaa edistää tätä ajattelua myös yhdistyksen toteuttaman toiminnan kautta. Tavoitteena on vaikuttaa itä-suomen alueen kaupunkien ja kuntien päättäjiin puhuen sirkustaiteen ja sirkusharrastamisen mahdollisuuksista ja hyödyistä sirkuskoulutoiminnan mahdollistamiseksi. Yhteistyön kautta voidaan mahdollistaa toimiva malli jolla sirkustaiteen opiskelu ja harrastaminen olisi mahdollista mahdollisimman monille. Samalla sirkustaiteen opettajille luotaisiin työpaikkoja ja mahdollisuus leveämpään leipään. Tämän lisäksi välillisesti ja ajan kanssa, alueellinen sirkuskoulu -malli luo sirkusharrastajille ja ammattilaisille työtä ja keikkoja ja samalla itäsuomalainen kulttuurikenttäkin laajentuu sekä syvenee. Tarkoituksena on omalta osaltaan kasvattaa ja juurruttaa monipuolinen ja moniarvoinen kulttuuritoiminta Itä-Suomeen, tuoda sirkus osaksi arkea.

Alueellinen sirkuskoulu – hankeen päämääränä on korkeatasoisen ja laajan sirkuskoulutoiminnan vakiinnuttaminen itä-suomeen. Alueellinen sirkuskoulu – hankeen pyrkimys on rinnastaa sirkuksen opettaminen musiikin opettamiseen ja tarjota sirkusopetusta varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen asti. Pyrkimys olisi että alueellisen sirkuskoulun toiminta kattaisi sirkuskulttuurin vauvasta vaariin tarjoten niin tavoitteellista kuin matalan kynnyksen sirkustoimintaa itäsuomessa. Tarjota yleissivistävää sirkuskoulutusta jossa voi opiskella monipuolisesti erilaisia sirkustaitoja, ja iltaisin opiskelun rinnalla järjestetään myös intensiivi- ja viikonloppukursseja.